Meer filmpjes over visie, inhoud en methodes van het jeugd en jongerenwerk op: Youtube Jeugd en Jongerenwerk

Op Youtube: “Misschien een jackass, maar zeker geen proefkonijn

Jongeren begaan soms enorme stommiteiten. Dat werd in maart 2021 weer eens overduidelijk met het Live-Instagram incident waar een 12-jarige jongen uit de kleren werd gepraat door een 22-jarig idool voor het oog van de hele wereld. Deze video gaat over de ontwikkeling van jongeren,  hersenwerking, risicogedrag, split second, jackass-streken en de rol van het jongerenwerk om met preventieve interventies de schade -waar mogelijk- te beperken.
De gedachte daarbij is dat “jongeren in ontwikkeling” recht hebben op betrokken en deskundige werkers die op tijd in kunnen grijpen

Op Youtube: Intro Ambulant Jongerenwerk: leg contact met (groepen ) jongeren

Deze video is een uitgebreide intro van de cursus Ambulant Jongerenwerk die ik jaarlijks een aantal keren in café Oud Brabant of op locaties geef. Het gaat in op de eerste valkuilen waarin – vooral beginnende- jongerenwerkers kunnen trappen en geeft wat tips om die valkuilen te ontwijken en een goede basis te leggen voor verdere relatieopbouw met jongeren, waarbij de jongerenwerker M/V grip heeft èn houdt op die relatie: de basis voor preventief jongerenwerk.

 

Cursus Ambulant Jongerenwerk

De cursus wordt regelmatig gegeven. Eerst volgende wordt verwacht voorjaar 2022.

Deelname aan (Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk (ID nummer: 448569) levert 12 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Sociaal Agogen. Voor meer info: info@jeugdenjongerenwerk.nl

 

Jaarlijks terugkerende kwaliteitsvernietiging

De Spits

Een uniek antwoord op de toenemende vraag naar op maat gesneden (preventief) jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk bureau De Spits, is een gespecialiseerd bureau met uitgebreide kennis van en ervaring op het brede terrein van jeugd- en jongerenwerk onder leiding van Jan Schellekens.

Jan Schellekens heeft een brede achtergrond zowel als ondernemer (café Oud Brabant, Oosterhout), in de commercie, maar vooral op het brede terrein van het jeugd- en jongerenwerk. Ooit begonnen als straathoekwerker, vervolgens als teamleider, manager  en provinciaal consulent jongerenwerk kent hij zo ongeveer alle ins and outs van het jongerenwerk.

Vanuit die achtergrond heeft hij het “brede jeugd- en jongerenwerkmodel” ontwikkeld en beschreven. In dat model zijn ambulant en accommodatiegebonden jongerenwerk doelgericht verweven. Daarmee kan het uniek genoemd worden en biedt het een antwoord op de toenemende vraag naar op maat gesneden (preventief) jeugd- en jongerenwerk. Een antwoord dat meer algemene welzijnsinstellingen in de praktijk van het jeugd- en jongerenwerk soms schuldig moeten blijven.

Een paar jaar geleden werd deze brede methodiek zelfs al vertaald in: de” Jan Schellekens methode”:  Ambulant Jongerenwerk werkt 2013

Daarnaast heeft hij in de loop van de jaren veel inhoudelijk en methodisch materiaal voor het jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Daarvan is zijn boek “Hoeklijnen Ambulant Jongerenwerk” wellicht het meest bekend, maar ook materiaal op het gebied van visie en methodiek vinden gretig aftrek binnen de beroepsgroep. Een aantal van die stukken zijn te lezen/downloaden op deze website. Meest recent daarbij is het materiaal om (groepen) jongeren in kaart te brengen en van daaruit doelgerichte interventies in te zetten, een unieke visualisering van de dynamiek van groepen jongeren. Datzelfde materiaal is geïntegreerd  in zijn werk:

  • kwaliteitstrajecten jongerenwerk
  • cursussen ambulant jongerenwerk
  • specifieke trainingen
  • begeleiding van jongerenwerkprojecten
  • interim management

Dit alles heeft De Spits gemaakt tot een heus praktijkbureau voor het jongerenwerk. Informatie over een aantal projecten treft U aan op deze website. Indien U uitgebreidere schriftelijke of mondelinge informatie wenst, dan kunt U contact met ons opnemen. Wij zijn U graag van dienst.

 

De Spits, Bureau voor jeugd- en jongerenwerk
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout
Tel: 06 12 999 761

email: info@jeugdenjongerenwerk.nl

KvK West-Brabant: 20048621
BTW-nummer: 90.62.099.B.01