Cursus Ambulant Jongerenwerk

15 oktober en 12 november in Oosterhout (NBr)

Deze vierde cursus van 2020 was al eerder uitgesteld vanwege de “corona”-maatregelen. Met inachtneming van de voorschriften kan het nu weer.

De cursusruimte in Café Oud Brabant heeft voldoende ventilatie (normen horeca) èn is geschikt om voldoende afstand te houden. Daardoor zijn er zitplaatsen voor cursussen tot maximaal 20 personen, maar we houden het op maximaal 12 personen.

Pauzes (en lunch) worden gehouden in het café dat op de cursusdagen gesloten is voor ander publiek.

Deelname aan (Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk (ID nummer: 361530) levert 12 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Sociaal Agogen. Voor meer info: info@jeugdenjongerenwerk.nl

Jaarlijks terugkerende kwaliteitsvernietiging

 

De Spits

Een uniek antwoord op de toenemende vraag naar op maat gesneden (preventief) jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk bureau De Spits, is een gespecialiseerd bureau met uitgebreide kennis van en ervaring op het brede terrein van jeugd- en jongerenwerk onder leiding van Jan Schellekens.

Jan Schellekens heeft een brede achtergrond zowel als ondernemer (café Oud Brabant, Oosterhout), in de commercie, maar vooral op het brede terrein van het jeugd- en jongerenwerk. Ooit begonnen als straathoekwerker, vervolgens als teamleider, manager  en provinciaal consulent jongerenwerk kent hij zo ongeveer alle ins and outs van het jongerenwerk.

Vanuit die achtergrond heeft hij het “brede jeugd- en jongerenwerkmodel” ontwikkeld en beschreven. In dat model zijn ambulant en accommodatiegebonden jongerenwerk doelgericht verweven. Daarmee kan het uniek genoemd worden en biedt het een antwoord op de toenemende vraag naar op maat gesneden (preventief) jeugd- en jongerenwerk. Een antwoord dat meer algemene welzijnsinstellingen in de praktijk van het jeugd- en jongerenwerk soms schuldig moeten blijven.

Onlangs werd deze brede methodiek zelfs al vertaald in: de” Jan Schellekens methode”:  Ambulant Jongerenwerk werkt 2013

Daarnaast heeft hij in de loop van de jaren veel inhoudelijk en methodisch materiaal voor het jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Daarvan is zijn boek “Hoeklijnen Ambulant Jongerenwerk” wellicht het meest bekend, maar ook materiaal op het gebied van visie en methodiek vinden gretig aftrek binnen de beroepsgroep. Een aantal van die stukken zijn te lezen/downloaden op deze website. Meest recent daarbij is het materiaal om (groepen) jongeren in kaart te brengen en van daaruit doelgerichte interventies in te zetten, een unieke visualisering van de dynamiek van groepen jongeren. Datzelfde materiaal is geïntegreerd  in zijn werk:

  • kwaliteitstrajecten jongerenwerk
  • cursussen ambulant jongerenwerk
  • specifieke trainingen
  • begeleiding van jongerenwerkprojecten
  • interim management

Dit alles heeft De Spits gemaakt tot een heus praktijkbureau voor het jongerenwerk. Informatie over een aantal projecten treft U aan op deze website. Indien U uitgebreidere schriftelijke of mondelinge informatie wenst, dan kunt U contact met ons opnemen. Wij zijn U graag van dienst.

 

De Spits, Bureau voor jeugd- en jongerenwerk
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout
Tel: 06 12 999 761

email: info@jeugdenjongerenwerk.nl

KvK West-Brabant: 20048621
BTW-nummer: 90.62.099.B.01