Jongeren in kaart

De afgelopen jaren is Jan Schellekens voorloper geweest voor wat betreft de ontwikkeling van monitorsystemen voor (groepen) jongeren. Dat heeft geresulteerd in een webbased programma: Jongeren in Kaart. Op dit moment wordt het programma omgezet naar een nieuwe opzet o.a. vanwege de voorwaarden die opgelegd zijn door de AVG-wet

Het programma biedt mogelijkheden om de (stagnatie van) ontwikkelingen van individuele jongeren te monitoren op het gebied van probleemontwikkeling, maar ook om kansen en mogelijkheden van jongeren, subgroepen en groepen te visualiseren en te combineren in activiteiten en werkinzet.

JIK is ontwikkeld als een methodische tool die mogelijkheden biedt tot verantwoording en inhoudelijke uitwisseling met de zogenaamde functionele partners in ons werkveld op niveau van het domein van de individuele jongere, de subgroep en de groep. Het is geenszins een registratieprogramma sec of een managementtool. Het programma levert dit wel mits gewenst. Het uitgangspunt was en is verbetering en verbreding van kwaliteit van dienstverlening voor jeugd die dreigt uit te vallen op het gebied van welzijn, onderwijs en veiligheid.

Het programma werd ook gebruikt als onderlegger voor een directe en onorthodoxe aanpak van het Jongeren Interventie Team (JIT) in Schiedam. Het JIT is een succesvolle samenwerking tussen SWS Welzijn en FlexusJeugdplein.  Het werd met interviews en praktijkvoorbeelden beschreven in De Straat als Front-office.  De werkwijze van het JIT is sinds 28 februari2012  ook opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Jongeren in Kaart is ook gebruikt in een traject waarbij het leidend was voor jongerenwerk, jongereninterventieteam en jeugdgroepen. Een kleine evaluatie onder de beroepskrachten leverde een top 15 van verbeteringen op:  De top 15 van verbeteringen; werken met JIK