Presentaties

Het jongerenwerk heeft een simpel principe: er worden contacten met jongeren gelegd in hun vrije tijd en een relatie wordt opgebouwd. Dat kan op allerlei plaatsen gebeuren: in de wijken, op pleintjes, op scholen, in jongerencentra, buurthuizen etc. Daarbij wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te ‘activeren’  of dat er obstakels zijn voor jongeren die hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staan en door middel van ‘hulpverlening’ weggewerkt kunnen worden.

Een jongerenwerker M/V moet veel van jongeren weten of te weten komen om goed aan te kunnen sluiten op de “leefwereld” van diezelfde jongeren. Maar een jongerenwerker moet ook op de hoogte zijn van verschillende invalshoeken, methoden en inhoud om zo effectief mogelijk te kunnen handelen of in de gaten hebben anderen in te moeten of kunnen schakelen.

In die zin moet een jongerenwerker van vele markten (in meer of mindere mate) thuis zijn.  Sommige werkzaamheden behoren tot hun corebusiness (bijv. straatwerk), andere werkzaamheden behoren tot het domein van anderen (bijv. gespecialiseerde hulpverlening). De verschillende onderdelen van het jongerenwerk heb ik ondergebracht in een lijst: Werkinzet lijst.

Afhankelijk van het doel van de presentatie kan gekozen worden voor een mix van onderwerpen. Daarmee bestrijken de presentaties samengestelde delen van die werkinzet. Op maat te maken en doelgericht te gebruiken voor de specifieke onderdelen van het werk, bijvoorbeeld: vindplaatsverkenning heeft andere inzet en kwaliteiten nodig dan het “breken” van groepen of het verlokken van jongeren via activiteiten.