Kenmerken van De Spits

  • Duidelijk strategische visie op het jeugd- en jongerenwerk
  • een interessante en innovatieve aanpak die inspeelt op de noodzaak van een preventief jeugdbeleid
  • Het ge├»ntegreerde activeringsgerichte jongerenwerk wordt gekenmerkt door een proces- of trajectmatige aanpak en
  • is gericht op het bereiken van een optimale verhouding tussen inzet van jongerenwerkers en uit te voeren activiteiten
  • Dit gebeurt onder andere door activering van jongeren tot programmatische en beheersmatige taken in de centra door
  • een ondernemende groep
  • met grote betrokkenheid en professionaliteit vanuit
  • een sterk werkinhoudelijke aandacht