Cursussen : Jongerenwerk in de Praktijk

Trainingen en cursussen op het gebied van jeugd- en jongerenwerk kunnen door Jeugd- en Jongerenwerk De Spits worden verzorgd. Door de brede achtergrond in en buiten het jongerenwerk zijn in de loop van de jaren tientallen cursussen en trainingen onder de titel: Jongerenwerk in de Praktijk gegeven, zowel in company als via open inschrijving. De meeste gevraagde cursus is de cursus:  Ambulant Jongerenwerk en Monitoring van (groepen) jongeren, een cursus die verspreid over een aantal dagdelen wordt gegeven. De deelnemers krijgen daarbij opdrachten om de opgedane informatie in de praktijk te brengen en terug te koppelen.

In het voorjaar van 2014 werden 6 tweedaagse cursussen Jongerenwerk in de Praktijk: Ambulant Jongerenwerk gegeven.

De cursus Breed Jongerenwerk wordt meestal in company verzorgt en beslaat de totale werkinzet van het jongerenwerk. Naast de specifieke kenmerken van het ambulante werk worden ook outreachend werken, activiteiten, educatieve programmering en activering in een meerdaagse cursus behandeld. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kan deze cursus over een korte of langere periode worden gegeven. Bij de langere trajecten kan meer aandacht worden besteed aan opdrachten, terugkoppeling, verandering, implementatie en verankering van de werkwijze.