Relevante literatuur

Over jongerenwerkers wordt weleens gezegd dat het geen “schrijvers” zijn.  Jongerenwerkers zijn vaak “praktijk”-mensen. We ontdekken de laatste tijd echter ook dat veel jongerenwerkers geen echte lezers zijn. De meeste werkers weten wel veel over de concrete zaken die jongeren bezighouden of krijgen daar cursussen voor zoals over alcohol en druggebruik, meldcodes huiselijke geweld, signalering radicalisering, omgaan met agressie om er een paar te noemen. In mijn werk probeer ik mijn cursisten kennis te laten maken met vakliteratuur die mij op nieuwe gedachten heeft gebracht of volgens mij van belang zijn voor de werkuitvoering.