Kwaliteitstrajecten

Dynamo International Street Work Instituut Training Social Marketing in Lissabon - 17 tot 20 december 2012. Je zou kunnen zeggen dat marketing normaal gesproken gericht is op winst voor de ondernemer of de vertegenwoordiger/verkoper. Social marketing gebruikt dezelfde tools als gewone (customer-)marketing, maar is er op gericht dat de afnemer er zelf daadwerkelijk beter van wordt.  Streetworkers/jongerenwerkers moeten zowel de globale als de concrete leefwereld van jongeren kennen om doelgericht en planmatig te werken aan de ontwikkeling van jongeren met als doel participatie. Daarvoor worden diverse middelen gebruikt. In deze training van 5 dagdelen werden zowel de basisvoorwaarden (ken je klant) als de diverse aanpakscenario's behandeld. Interessant was daarbij of deze werkvorm te vertalen is in een internationale standaardvorm. Medio juni 2013 verscheen mijn "Trainingbook Streetwork & Social Marketing" bij Dynamo International Streetworkers Network in verschillende talen.

Kwalitatief jongerenwerk

“als je een spijker in de muur wilt hebben, zul je vaker moeten slaan”

De afgelopen jaren is de vraag naar meer kwalitatief jongerenwerk toegenomen. Er wordt meer en meer vanuit gegaan dat de kortlopende jongerenwerkprojecten (projectencarrousel) geen soelaas bieden als het gaat om veranderingen en verankeringen daarvan. De vraag naar meer kwaliteit resulteerde in een aanbod waarbij de volgende elementen werden gecombineerd:
  • Quickscan van lokaal jongerenwerk
  • Cursus ambulant of breed jongerenwerk met praktijkopdrachten en implementatie van monitoring van (groepen) jongeren
  • Screening van de knelpunten in een team c.q. organisatie d.m.v. matrix-enquête
  • Screening van de kwaliteiten van de beroepskrachten
  • Coaching on the job
  • Advisering van management
  • Structurering van de werkvormen
  • Implementatie en verankering in werkvormen en overlegstructuren
  • Overdracht aan het management
De looptijd van deze trajecten is verschillend. Sommige trajecten worden uitgevoerd in twee tot drie maanden. Er is echter ook ervaring met trajecten die gespreid werden uitgevoerd in 6 tot 15 maanden.

Kwartiermaken

In sommige gevallen –bijvoorbeeld bij fusies, overnames of faillissementen- moet het jongerenwerk opnieuw worden opgezet. Dan worden de kwaliteitstrajecten uitgebreid met netwerkontwikkeling en onderhoud, inhoudelijke verslaglegging en strategisch overleg. De eerste zorg blijft daarbij dat de beroepskrachten de kwaliteit gaan leveren die gewenst is zowel voor opdrachtgever, instelling als doelgroep.
"Nadat het team was samengesteld is een deskundige op het terrein van jongerenwerk (Jan Schellekens) ingehuurd om het team, rekening houdend met ieders competenties, op een goede manier te leren kijken naar de wijk en om de juiste combinatie te maken van ambulant werken en accommodatiegebonden jongerenwerk. Het resultaat is een enthousiast team,waarover organisatie en opdrachtgever even enthousiast zijn." (Uit: Dock, Jaarverslag 2003)

Interim Management

In weer andere gevallen hebben we de kwaliteitsslag gekoppeld aan een periode van interim management (bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof, vertraging bij de invulling van vacatures).